Viscollageen Kopen mét het MSC-keurmerk | Arctic Blue Online (2024)

Tijdens mijn zoektocht naar de perfecte visolie voor mijn kinderen, kwam ik in Noorwegen nog een ander ingrediënt met bijzondere eigenschappen tegen: viscollageen.

Viscollageen (marine collageen) is het enige andere product in ons Omega-3 assortiment. De reden hiervoor is dat het zeecollageen is én (net als de visolie) uit Noorwegen komt en ook van wilde vis wordt gemaakt.

Viscollageen is dan ook de enige soort collageen die bij Arctic Blue hoort, omdat het marine collageen, dus collageen uit vis is. We zullen nooit varkens- of rundercollageen uit de bio-industrie gaan verkopen, omdat dit niet bij Arctic Blue past.

Wat is Viscollageen?

Viscollageen is collageen gewonnen uit vis. Collageen is een eiwit dat zorgt voor structuur en helpt het lichaam om kracht en flexibiliteit te behouden. 25-35% van al het eiwit in ons lichaam is collageen.

Het is het meest voorkomende eiwit bij mensen. Het komt veel voor in bindweefsel dat zorgt voor structuur, elasticiteit en samen met botten en spieren voor het simpelweg bij elkaar houden van het lichaam.

Bindweefsel zit veel in pezen, gewrichtsbanden, kraakbeen en botten. Tevens zit er collageen in de huid, bloedvaten, haar en nagels. Ons eigen collageen bestaat voor meer dan 90% uit zogenaamd type 1 collageen.

Viscollageen wordt wel gezien als de koningin onder het collageen. Dit komt omdat viscollageen het meest lijkt op het menselijk collageen omdat dit ook voornamelijk bestaat uit type 1 collageen.

Viscollageen is dus een perfecte manier om je essentiële aminozuren binnen te krijgen. Essentiële aminozuren kun je zelf niet maken en dienen dus in voldoende mate in je voeding aanwezig te zijn.

Is viscollageen gezond?

Wat doet viscollageen eigenlijk voor ons? Vanaf ons 25e levensjaar neemt de aanmaak van lichaamseigen collageen af voor de hierboven genoemde ondersteunende weefsels en de huid.

De collageenvezels worden zwakker. We verliezen 1,5% collageen per jaar, wat op 45-jarige leeftijd een verlies van 30% collageen betekent. Minder collageen kan de vorming van rimpels betekenen en verminderde soepelheid van spieren.

In hoeverre onze huid gehydrateerd is wordt bepaald door de hoeveelheid collageen, omdat collageen water bindt. Ondersteuning van binnenuit met viscollageen, geeft hydratatie en dit helpt stevigheid te herstellen van zowel huid, haar, nagels en lichaamsweefsels.

De eiwitten zijn voor het behoud van sterke botten en dragen bij tot de groei en instandhouding van spiermassa, ook voor herstel van spierweefsel na training, sport, of fysieke inspanning

Vanaf een bepaalde leeftijd heb je baat bij inname van collageen, maar doelgroepen zoals bijvoorbeeld sporters en ouderen des te meer.

Viscollageen heeft geen bijwerkingen. Alleen mensen met een vis allergie zouden erop kunnen reageren, maar dit hoeft niet. Conclusie: viscollageen is gezond.

Viscollageen hydrolysaat

Elk collageen product is een gehydrolyseerd viscollageen. Hydrolyseren is niets anders dan het in stukjes hakken van de grote eiwitmoleculen uit de huid van de kabeljauw. Hierdoor lost het fijne collageen poeder goed op. Arctic Blue viscollageen hydrolysaat bevat minimaal 95% eiwit.

Viscollageen peptiden

Grote viscollageen eiwitvezels worden geknipt (=hydrolyse) in kleinere eiwitten (viscollageen peptiden) van ongeveer 50 aminozuren (de bouwstenen van eiwitten).

In ons maagdarmkanaal worden deze viscollageen peptiden verder geknipt tot viscollageen tripeptiden en viscollageen dipeptiden, die vervolgens in de bloedbaan worden opgenomen. Viscollageen peptiden worden trouwens 50% efficiënter in het lichaam opgenomen dan varkens- of rundercollageen.

Dit heeft te maken met de kleiner deeltjesgrootte van viscollageen peptiden, wat ook nog eens zorgt voor een sneller transport van viscollageen peptiden naar de huid, botten en gewrichten voor de aanmaak van nieuw collageen.

Tevens is de biologische beschikbaarheid van viscollageen peptiden superieur.

Viscollageen met vitamine C

Een van de voordelen van het viscollageen met vitamine C is het aminozuurprofiel. Het bevat een bijzonder hoog gehalte aan de aminozuren glycine, proline en hydroxyproline.

Deze aminozuren stimuleren cellen in de huid, botten en bindweefsel om nieuw collageen aan te maken: Het aminozuur proline is de voorloper van hydroxyproline dat betrokken is bij de vorming van collageen, pezen en ligamenten.

Proline is voor de vorming van hydroxyproline afhankelijk van vitamine C. De proline-productie in het lichaam neemt toe bij bijvoorbeeld blessures en na inspanning waarbij het beschadigde spiervezels opbouwt. Dit betekent dat viscollageen met vitamine C kan helpen bij de herstelfase na inspanning.

Absorptie van hydroxyproline geeft het lichaam een ​​signaal om collageen aan te maken. Gebrek aan vitamine C kan onstabiele collageenmoleculen geven en het collageen in het lichaam aantasten.
Vitamine C is van belang voor de vorming van collageen wat de huid verstevigt.
Vitamine C speelt een rol bij de aanmaak/opbouw van kraakbeen.
Vitamine C draagt bij aan de instandhouding van sterke botten.

Viscollageen gebruiken

Meerdere klinische studies raden aan om dagelijks een dosis van 10 gram viscollageen gedurende minimaal 3 maanden te gebruiken voor het beste effect. Het is wetenschappelijk aangetoond dat collageenvezels water goed binden, waarmee de hydratie in de huid van het gezicht met 35% kan toenemen.

Dit helpt om het huidoppervlak vol, glad en elastisch te houden. Hierna kan men viscollageen gebruiken op een dagelijkse onderhoudsdosis van 5 gram. Omdat het gemakkelijk oplosbaar is in water, kun je viscollageen gebruiken door het te mengen met dranken zoals water, sap of yoghurt.

Viscollageen kopen

Wanneer je het beste viscollageen gaat kopen kun je letten op het blauwe MSC-keurmerk. De beste vis collageen betekent dat alleen de huid van de wild gevangen kabeljauw wordt verwerkt, dus geen graten of botten. Voor veel mensen is dit het beste viscollageen omdat ze dan zeker weten dat het geen viscollageen van de Vietnamese kweekvis tilapia kopen.

Viscollageen ervaringen

Het 100% natuurlijke karakter, de goede smaak, oplosbaarheid én de Noorse herkomst van de marine collageen, zijn redenen waarom veel klanten hun ervaringen met viscollageen in de vorm van een review over viscollageen achterlaten. Daar zijn wij bij Arctic Blue zeer blij mee.

Trustpilot

Viscollageen Kopen mét het MSC-keurmerk | Arctic Blue Online (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated:

Views: 5680

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.